Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Ge respons!

Denna responsblankett är avsedd endast för respons angående webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi. Vänligen rikta alla frågor angående ansökan och antagning av till yrkeshögskolornas antagningsservice.


    Kontrollera uppgifterna du har angett och klicka på "Sänd".

    Valikko