Poängsättningen av YH-urvalsprovet ändrar från och med hösten 2023. Bekanta dig med ändringarna av poängsättningen av YH-urvalsprovet.

Ge respons!

Denna responsblankett är avsedd endast för respons angående webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi. Vänligen rikta alla frågor angående ansökan och antagning av till yrkeshögskolornas antagningsservice.


    Kontrollera uppgifterna du har angett och klicka på "Sänd".

    Valikko