Ge respons!

Denna responsblankett är avsedd endast för respons angående webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi. Vänligen rikta alla frågor angående ansökan och antagning av till yrkeshögskolornas antagningsservice.


    Kontrollera uppgifterna du har angett och klicka på "Sänd".

    Valikko