Till studiehandledaren

Här har vi samlat länkar till yrkeshögskolornas information till studiehandledare, information om yrkeshögskolornas evenemang samt andra relevanta länkar.

Bekanta dig med: Reform av studerandeantagningen

Yrkeshögskolornas handledningsmaterial för studiehandledare

Varje yrkeshögskola har utarbetat en sida för studiehandledare på sina webbplatser. Sidorna innehåller mångsidig information till stöd för handledningen, t.ex. om hur man ansöker till yrkeshögskolan, samarbetet mellan yrkeshögskolan och andra stadiet samt evenemang.

Yrkeshögskolornas sidor för studiehandledaren:

Centria-ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (XAMK)
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia

Varifrån får man mera information?

Övrigt tilläggsmaterial

  • På webbplatsen Töissä.fi har man samlat information om vilken typ av uppgifter personer med yrkeshögskoleexamen jobbar med.
  • I statistiktjänsten Vipunen hittar du visualiseringar av karriäruppföljningsenkätens resultat.

Evenemang

Våren 2023

Kevät 2023

Yrkeshögskola Evenemang Tid och plats
SeAMK Virtuaalivierailu SeAMKissa 25.1.2023
Turun AMK Hakijan päivä 10.3.2023
SeAMK Virtuaalivierailu SeAMKissa 15.3.2023
HAMK HAMK Etkot koulutusesittelypäivä 16.3.2023
TAMK Jatkoon!-päivä 16.3.2023

Finskspråkigt pilotmaterial för studiehandledning finns på sidan Opinto-ohjaajalle.

Ge respons

Valikko