Poängsättningen av YH-urvalsprovet ändrar från och med hösten 2023. Bekanta dig med ändringarna av poängsättningen av YH-urvalsprovet.

Välkommen till yrkeshögskolornas gemensamma webbplats!

Webbplatsen är avsedd för dem som är intresserade av yrkeshögskolestudier, för studiehandledare och alla aktörer som ger vägledning om ansökan till högskolor. Här hittar du information om studerandeantagning till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen vid de finsk- och svenskspråkiga yrkeshögskolorna. Du kan också bekanta dig med innehållet i yrkeshögskolestudierna.

Information om yrkeshögskolornas utbud av examina på engelska och om högre yrkeshögskoleexamina hittar du på yrkeshögskolornas egna sidor och på tjänsten Studieinfo.fi.

Höstens gemensamma ansökan 2023

På webbplatsen hittar du information om yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning och YH-urvalsprovet 2023 per ansökningsmål.

YH-urvalsprovet hösten 2023

Poängsättningen av YH-urvalsprovet ändrar från och med hösten 2023. Bekanta dig med ändringarna av poängsättningen av YH-urvalsprovet.

För YH-urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Länken till identifieraren har skickats per sms och e-post 23.10.2023.

Urvalsprovspoäng-tjänsten

Urvalsprovspoäng-tjänsten har öppnat 21.11.2023. I Urvalsprovspoäng-tjänsten ser du antalet poäng du har fått varje del av YH-urvalsprovet.

Utveckling av studerandeantagningen

Aktuellt

Sociala medier

Valikko