Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Välkommen till yrkeshögskolornas gemensamma webbplats!

Webbplatsen är avsedd för dem som är intresserade av yrkeshögskolestudier, för studiehandledare och alla aktörer som ger vägledning om ansökan till högskolor. Här hittar du information om studerandeantagning till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen vid de finsk- och svenskspråkiga yrkeshögskolorna. Du kan också bekanta dig med innehållet i yrkeshögskolestudierna.

Information om yrkeshögskolornas utbud av examina på engelska och om högre yrkeshögskoleexamina hittar du på yrkeshögskolornas egna sidor och på tjänsten Studieinfo.fi.

Vårens andra gemensamma ansökan 2024

På webbplatsen hittar du information om yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning och YH-urvalsprovet 2024 per ansökningsmål.

YH-urvalsprovet 27.5.–30.5.2024

Bekanta dig med de allmänna anvisningarna för YH-urvalsprovet. Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Länken till identifieraren har skickats per sms och e-post 20.5.2024.

 

Utveckling av studerandeantagningen

Aktuellt

Sociala medier

Valikko