Välkommen till yrkeshögskolornas gemensamma webbplats!

Webbplatsen är avsedd för dem som är intresserade av yrkeshögskolestudier, för studiehandledare och alla aktörer som ger vägledning om ansökan till högskolor. Här hittar du information om studerandeantagning till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen vid de finsk- och svenskspråkiga yrkeshögskolorna. Du kan också bekanta dig med innehållet i yrkeshögskolestudierna.

Information om yrkeshögskolornas utbud av examina på engelska och om högre yrkeshögskoleexamina hittar du på yrkeshögskolornas egna sidor och på tjänsten Studieinfo.fi.

YH-urvalsprovet våren 2024

Urvalsprovspoäng-tjänsten har öppnat 18.6.2024. Man kan kontrollera sina poäng för YH-urvalsprovets olika delar i Urvalsprovspoäng-tjänsten fram till 27.8.2024.

Höstens gemensamma ansökan 28.8–11.9.2024

På webbplatsen hittar du information om yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning och YH-urvalsprovet 2024 per ansökningsmål.

Utveckling av studerandeantagningen

Aktuellt

Sociala medier

Valikko