Välkommen till yrkeshögskolornas gemensamma webbplats!

Webbplatsen är avsedd för dem som är intresserade av yrkeshögskolestudier, för studiehandledare och alla aktörer som ger vägledning om ansökan till högskolor. Här hittar du information om studerandeantagning till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen vid de finsk- och svenskspråkiga yrkeshögskolorna. Du kan också bekanta dig med innehållet i yrkeshögskolestudierna.

Information om yrkeshögskolornas utbud av examina på engelska och om högre yrkeshögskoleexamina hittar du på yrkeshögskolornas egna sidor och på tjänsten Studieinfo.fi.

Vårens andra gemensamma ansökan 2022

Resultaten för YH-urvalsprovet har publicerats. I Urvalsprovspoäng-tjänsten ser du antalet poäng du har fått varje del av YH-urvalsprovet fram till 31.8.2022.

Höstens gemensamma ansökan 2022

På webbplatsen hittar du information om yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning och YH-urvalsprovet 2022 per ansökningsmål.

Utveckling av studerandeantagningen

Studerandeantagningen till yrkeshögskolorna förnyas inför år 2020. Information om beslut gällande reformen av studerandeantagningen kommer i första hand att publiceras på den här webbplatsen.

Aktuellt

Sociala medier

Valikko