Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsen har publicerats 6.5.2019. De krav som lagen ställer på tillgänglighet gäller webbplatsen från och med 22.9.2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande har uppgjorts 6.5.2019. Informationen i utlåtandet baserar sig på självvärdering.

Webbplatsen följer den europeiska EN 301 549 -standardens tekniska krav på tillgänglighet. Standardens krav baserar sig på tillämpliga delar av riktlinjerna WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Webbplatsen följer WCAG 2.1 -kriteriernas AA-nivå. Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven till stora delar.

Vilket innehåll eller vilka delar av webbplatsen uppfyller inte kraven på tillgänglighet och varför?

  • Webbplatsens kartfunktion är inte tillgänglig. Yrkeshögskolorna och de examina som man kan avlägga vid varje yrkeshögskola presenteras i en tabell på sidan Utbildningar.
  • Webbplatsens kalenderfunktion är inte tillgänglig. De evenemang som är avsedda för sökande och studiehandledare presenteras i en tabell på sidan Till studiehandledaren.
  • Webbplatsens pilotmaterial för studiehandledare är inte tillgängliga i sin helhet på grund av pilotfasen.

Respons om tillgänglighet

Ifall du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen, kan du rapportera dem genom formuläret nedan.


    Kontrollera uppgifterna du har angett och klicka på "Sänd".

    Om er begäran inte åtgärdas eller besvaras, kan ni kontakta Regionförvaltningsverket (RFV), som är den myndighet som övervakar verkställandet av tillgänglighetslagstiftningen. Webbplatsens användare kan kontakta RFV för att göra en begäran om utredning eller klagomål från och med 22.9.2019.

    Valikko