Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Vallu-tjänsten för urvalsprov

Vallu-tjänsten för urvalsprov är provsystemet som används för YH-urvalsprovet och International UAS Exam. Provsystemet har använts för YH-urvalsprovet sedan 2019, och fick namnet Vallu 2023.

Till Vallu-tjänsten för urvalsprov hör också Urvalsprovspoäng-tjänsten, där den sökande ser poängen hen fått för de olika delarna i YH-urvalsprovet.

Vallu-tjänsten för urvalsprov används också för digitala urvalsprov vid många universitet.

Exempeluppgifter i Vallu-tjänsten för urvalsprov

Du kan på förhand öva att använda Vallu-tjänsten för urvalsprov med hjälp av exempeluppgifter. På exempeluppgifter-sidan kan du bekanta dig med hur de olika delarnas exempeluppgifter ser ut i provsystemsvyn.

Tillgänglighetsmeddelande för Vallu-tjänsten för urvalsprov

Bekanta dig med tillgänglighetsmeddelandet för Vallu-tjänsten för urvalsprov nedan.

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Vallu-tjänsten för urvalsprov. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av både en tredje part och internt år 2023.

Status för tjänstens tillgänglighet

Vallu-tjänsten för urvalsprov uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Tillgänglighetskorrigeringar kommer att göras under år 2024.

Anmälan om brister i tillgängligheten

Respons på tjänstens tillgänglighet kan skickas per e-post till adressen saavutettavuus@metropolia.fi. Ange i meddelandet tjänstens namn "Vallu-tjänsten för urvalsprov".

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge vänligen först respons till oss, webbplatsadministratören. Ett svar kan dröja upp till 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du anmäla ärendet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats ges noggranna anvisningar om hur du anmäler ärendet och hur ärendet kommer att behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet(at)rfv.fi
växel 0295 016 000

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller ännu inte kraven:

Textmotsvarigheterna kan vara delvis ofullständiga

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det
Urvalsproven kan innehålla bilder utan alt-text.

Uppgifterna kan innehålla element som inte är tillgängliga som sådana och därför inte lämpliga för skärmläsare.

Vid behov kommer tillgängliga versioner av uppgifterna att göras, t.ex. uppgifter utan bilder eller bilagor för provet som tillgängliga Word- eller PDF-filer. Det här kommer att göras om det i urvalsprovet deltar en sökande som fått personligt tillstånd att använda skärmläsare.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 1.1 Innehåll som inte är text

Det är kanske inte möjligt att presentera allt innehåll i urvalsproven i anpassad form på olika sätt.

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det
Det kan uppstå situationer i presentationen av innehållet i uppgifterna där information, struktur på den och relationer inte förmedlas på ett helt tillgängligt sätt. Sådana situationer kan till exempel uppstå när det gäller rubriker, listor, tabeller och PDF-bilagor.

Till exempel:

- Användaren informeras inte om formatet eller storleken på de filer som ska laddas ner.

- HTML5-området "
" används inte på uppgiftssidorna.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 3.1 Information och relationer

Det kan finnas brister i att urskilja innehåll och bakgrund på webbplatsen

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det
Det kan uppstå situationer i presentationen av innehållet i uppgifterna där färg kan ha använts som det enda visuella sättet att förmedla informationen.

Det kan uppstå situationer i presentationen av innehållet i uppgifterna där kontrasten inte är tillräcklig.

Det kan exempelvis vara svårt att skilja mellan vita och ljusgula knappar på en miniräknare.

I frågor med rullgardinsmeny kan bakgrundsfärgen för det valda svaret, beroende på webbläsaren, vara för svag i kontrast till andra alternativ. Dessutom kanske den öppna menyn inte alltid är tydligt urskiljbar från texten i uppgiften.

Uppgifterna kan innehålla element som inte är tillgängliga som sådana och därför inte lämpliga för användning av en skärmläsare. Vid behov kommer tillgängliga versioner av uppgifterna att göras, t.ex. uppgifter utan bilder. Det här kommer att göras om det i urvalsprovet deltar en sökande som fått personligt tillstånd att använda skärmläsare.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 4.1 Användning av färger
 • 4.3 Kontrast (minimum)
 • 4.5 Text i form av bilder

Det finns brister i hur webbplatsen kan användas med tangentbord

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det
Kalkylatorn kan inte öppnas eller stängas enbart med tangentbordet. Beräkningarna kan delvis matas in med tangentbordet. Kalkylatorn kan endast navigeras med tabulatortangenten, inte med piltangenterna.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 1.1 Tangentbord

Det kan finnas brister i webbplatsens navigerbarhet

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det
Webbplatsens hopplänk visas inte när den har fokus.

Presentationen av innehållet i uppgifterna kan sakna rubrikstrukturer.

Uppgifternas sidovyer har inga egna sidorubriker. Sidrubriken är densamma i alla vyer. Det kan finnas brister i hur konsekventa andra sidorubriker är eller så är alla rubriker inte markerade programmässigt.

Det kan finnas brister i hur tydliga länktexterna i urvalsprovets innehållsförteckning är.

Det kan finnas brister i hur tydliga rubrikerna och etiketterna för blanketterna i innehållsförteckningen är.

Sättet att visa fokus vid navigering med tangentbordet är kanske inte alltid tillräckligt tydligt
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 4.1 Hoppa över grupperat innehåll
 • 4.2 Sidans titel
 • 4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • 4.6 Rubriker och etiketter
 • 4.7 Synligt fokus

Webbplatsens kompatibilitet kan vara bristfällig

Inte tillgängligt innehåll och bristerna i det
Webbplatsen kan innehålla felaktig HTML/XHTML-kod, vilket kan försvåra hur skärmläsare tolkar och strukturerar informationen.

Om uppgiften innehåller matematiska formler kan de inte läsas av skärmläsare.

För en seende användare kommer valen och åtgärderna (till exempel att välja svarsalternativ för flervalsfrågor) att visas när data har sparats. Användare av NVDA-skärmläsare får ingen respons om det här.

Användare av skärmläsare får kanske inte information om alla knappar på räknaren och om deras betydelse. Knapparna (t.ex. resultatfält) saknar aria-label-attribut. Dessutom överförs inte effekten eller resultatet av inmatningen automatiskt till skärmläsaren.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 1.2 Namn, roll, värde
 • 1.3 Statusmeddelanden
Valikko