Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Ansökan

Jag funderar på studier vid en yrkeshögskola. Vem kan ansöka och hur gör man?

Behörighet att ansöka i gemensam ansökan

Du kan ansöka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

 • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
 • International Baccalaureate -examen (IB), och/eller du har utexaminerats från ett IB-gymnasium och har skrivit 6 ämnen i IB-examen
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen
 • yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier (som omfattar 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng) eller
 • som fristående examen: yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa
 • en utländsk utbildning som i det ifrågavarande landet ger behörighet för högskolestudier
 • högskoleexamen.

Du kan också bli antagen till en utbildning enligt prövning ifall yrkeshögskolan bedömer att du har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att klara av studierna. Varje yrkeshögskola bedömer själv hur och i vilken mån den använder antagning enligt prövning. Det är dock få yrkeshögskolor som använder den här möjligheten. Om du saknar en examen som ger dig behörighet att ansöka (se listan ovan) kan du på Studieinfo.fi kontrollera om någon yrkeshögskola tillämpar antagning enligt prövning och vid behov kontakta de yrkeshögskolor som intresserar dig.

Bilagor till ansökan, vårens andra gemensamma ansökan 2024

Betyg som krävs, sökande som avlagt examen före ansökningstiden

Du ska bifoga en kopia av ditt betyg till din ansökan i Studieinfo senast 3.4.2024 kl. 15.00 om du har någon av följande examina:

 • Studentexamen som avlagts i Finland före år 1990
 • Gymnasiets lärokurs som avlagts i Finland utan studentexamen
 • Yrkesinriktad grundexamen som avlagts i Finland före år 2017
 • Yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avlagts i Finland före år 2018
 • Yrkesinriktad grundexamen som avlagts på Åland
 • Yrkesinriktad examen på högre nivå eller examen på institutsnivå som avlagts i Finland
 • International Baccalaureate (IB) -examen, European Baccalaureate (EB) -examen eller Reiferprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen
 • Högskoleexamen som avlagts i Finland (alternativt kan du dela en länk till dina studieprestationer i tjänsten Min Studieinfo)
 • Examen på andra stadiet som avlagts utomlands
 • Kandidat-, magister-, licentiat- eller doktorsexamen som avlagts utomlands
Obs. Om betyget inte är utfärdat på finska, svenska eller engelska ska du också bifoga en kopia av en översättning till finska, svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Utöver detta ska sökande till utbildningen till byggmästare bifoga eventuella arbetsintyg från byggbranschen till sin ansökan senast 3.4 kl. 15.00.

Sökande som avlägger examen våren 2024 efter ansökningstiden

Du ska bifoga en kopia av ett intyg till din ansökan i Studieinfo senast 3.4.2024 kl. 15.00 om du kommer att avlägga någon av följande examina:

 • IB/EB/DIA-examen: preliminär bedömning (predicted grades)
 • Examen som avläggs utomlands: senaste studieutdraget eller intyg från läroanstalten varav framgår vilken examen som avläggs, tidtabell för utexaminering (samt officiell översättning om originalspråket är något annat än finska/svenska/engelska)
Yrkesinriktad grundexamen som avläggs på Åland

 • Bifoga till din ansökan senast 14.5.2024 kl. 15 00 ett intyg varav framkommer följande uppgifter: vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna samt viktat medeltal för examen.
Om du blir antagen till utbildningen du sökt till ska du senast 11.7.2024 kl. 15.00 till din ansökan bifoga det slutliga examensbetyget eller ett av läroanstalten/utfärdaren av examensbetyget utfärdat dokument som bekräftar utexamineringen.

Flyktingar eller sökande som kan jämställas med flyktingar

En flykting eller en sökande som kan jämställas med en flykting och saknar betyg över en behörighetsgivande utländsk examen ska senast 3.4.2024 kl. 15.00 lämna in en kopia på beslut om asyl eller uppehållstillstånd på grund av behov av skydd till antagningsservice. Yrkeshögskolan kan också kräva att du ska fylla i en blankett för bakgrundsinformation. I detta fall får du anvisningar och tidsfrist för inlämningen av blanketten av yrkeshögskolans antagningsservice.

Bilagor till ansökan, höstens gemensamma ansökan 2023

Betyg som krävs, sökande som avlagt examen före ansökningstiden

Du ska bifoga en kopia av ditt betyg till din ansökan i Studieinfo senast 21.9.2023 kl. 15.00 om du har någon av följande examina:

 • Studentexamen som avlagts i Finland före år 1990
 • Gymnasiets lärokurs som avlagts i Finland utan studentexamen
 • Yrkesinriktad grundexamen som avlagts i Finland före år 2017
 • Yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avlagts i Finland före år 2018
 • Yrkesinriktad grundexamen som avlagts på Åland
 • Yrkesinriktad examen på högre nivå eller examen på institutsnivå som avlagts i Finland
 • International Baccalaureate (IB) -examen, och/eller du har utexaminerats från ett IB-gymnasium och har skrivit 6 ämnen i IB-examen
 • European Baccalaureate (EB) -examen eller Reiferprüfung (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen
 • Högskoleexamen som avlagts i Finland (alternativt kan du dela en länk till dina studieprestationer i tjänsten Min Studieinfo)
 • Examen på andra stadiet som avlagts utomlands
 • Kandidat-, magister-, licentiat- eller doktorsexamen som avlagts utomlands
Obs. Om betyget inte är utfärdat på finska, svenska eller engelska ska du också bifoga en kopia av en översättning till finska, svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

Utöver detta ska sökande till utbildningen till byggmästare bifoga eventuella arbetsintyg från byggbranschen till sin ansökan senast 21.9 kl. 15.00.

Sökande som avlägger examen hösten 2023 efter ansökningstiden

Du ska bifoga en kopia av ett intyg till din ansökan i Studieinfo senast 21.9.2023 kl. 15.00 om du kommer att avlägga någon av följande examina:

 • IB/EB-examen: preliminär bedömning (predicted grades), DIA-examen: intyg över de slutliga vitsorden
 • Examen som avläggs utomlands: senaste studieutdraget eller intyg från läroanstalten varav framgår vilken examen som avläggs, tidtabell för utexaminering (samt officiell översättning om originalspråket är något annat än finska/svenska/engelska)
Yrkesinriktad grundexamen som avläggs på Åland

 • Bifoga till din ansökan senast 10.10.2023 kl. 15 00 ett intyg varav framkommer följande uppgifter: vitsorden för de tre gemensamma examensdelarna samt viktat medeltal för examen.
Om du blir antagen till utbildningen du sökt till ska du senast 27.12.2023 kl. 15.00 till din ansökan bifoga det slutliga examensbetyget eller ett av läroanstalten/utfärdaren av examensbetyget utfärdat dokument som bekräftar utexamineringen.

Flyktingar eller sökande som kan jämställas med flyktingar

En flykting eller en sökande som kan jämställas med en flykting och saknar betyg över en behörighetsgivande utländsk examen ska senast 21.9.2023 kl. 15.00 lämna in en kopia på beslut om asyl eller uppehållstillstånd på grund av behov av skydd till antagningsservice. Yrkeshögskolan kan också kräva att du ska fylla i en blankett för bakgrundsinformation. I detta fall får du anvisningar och tidsfrist för inlämningen av blanketten av yrkeshögskolans antagningsservice.

Hur ansöker jag till en yrkeshögskola via gemensam ansökan?

Ansökan

Till yrkeshögskolorna ansöker man via tjänsten Studieinfo.fi. Till svensk- och finskspråkiga studier som leder till yrkeshögskoleexamen (YH) ansöker man vanligtvis genom högskolornas gemensamma ansökan.

Du hittar statistik över sökande till yrkeshögskolorna och över studerandeantagningen på utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.

Gemensam ansökan

Gemensam ansökan till svensk- och finskspråkiga utbildningar som leder till examen ordnas två gånger per år (på våren i mars–april och på hösten i september).  Ansökningsmålen, d.v.s. de utbildningar som man kan ansöka till, varierar mellan de olika ansökningsperioderna. I gemensam ansökan på hösten erbjuds i allmänhet färre utbildningar än på våren. Man ansöker till yrkeshögskolor och universitet i samma gemensamma ansökan. Ansökningstiden är bara några veckor (2–3 veckor) lång.

Studieinfo.fi: Så här ansöker du i gemensam ansökan till högskolor

Kvot för förstagångssökande

Högskolorna reserverar största delen av studieplatserna i gemensamma ansökan för dem som ansöker till en högskola för första gången. Målet med kvoten för förstagångssökande är att förbättra chanserna för dem som ansöker om sin första högskoleplats.

Du anses ansöka om högskoleplats för första gången om

 • du inte har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen i Finland.
 • du inte har tagit emot en studieplats som leder till en yrkeshögskole- eller universitetsexamen på en utbildning som har inletts på hösten 2014 eller senare.

Mer information om kvoten för förstagångssökande hittar du i tjänsten Studieinfo.fi.

Att fylla i ansökningsblanketten

Du ansöker till en yrkeshögskola genom att fylla i ansökningsblanketten som finns på Studieinfo.fi under ansökningstiden.

Studieinfo.fi: Så fyller du i ansökningsblanketten.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Om du har för avsikt att söka till en utbildning som ger en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, den humanistiska branschen, idrott eller sjöfart ska du i ansökningsskedet utvärdera din lämplighet i fråga om hälsa och funktionsförmåga. Ta upp frågor som berör begränsningar i din hälsa och funktionsförmåga till diskussion med din studiehandledare när du gör upp planer för fortsatta studier. Diskutera också frågan med din kontaktperson inom vården, som kan hjälpa dig med att bedöma din lämplighet för studier inom olika områden.

För utbildningar som leder till en examen inom social- och hälsovård, den humanistiska branschen, idrott och sjöfart tillämpas den s.k. SORA-lagstiftningen. I de här branscherna finns det krav i fråga om trygghet för minderåriga, patient- och klientsäkerhet eller trafiksäkerhet, vilka medför begränsningar i studerandeantagningen. Det förutsätts att den som antas som studerande har de förutsättningar i fråga om hälsa och funktionsförmåga som behövs för de praktiska uppgifter och den arbetspraktik som ingår i studierna.  

Begränsningar i fråga om hälsa och funktionsförmåga hindrar inte att man antas som studerande om man kan avlägsna dem med hjälp av rimliga åtgärder, exempelvis med specialarrangemang. Avsikten är inte att skapa onödiga hinder för antagning till utbildning p.g.a. den sökandes funktionshinder eller fysiska, psykiska eller sociala begränsningar. Begränsningar tillämpas endast i sådana fall där det är klart att sökande inte kan delta i utbildningen p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga. Då sökandens lämplighet för den ifrågavarande utbildningen bedöms beaktar man hur allvarlig begränsningen är och hur vårdsituationen ser ut.

Den studerande ska på yrkeshögskolans begäran visa upp ett straffregisterutdrag om det under studierna, eller under praktik som hör till studierna, ingår uppgifter där den studerande i väsentlig mån ska arbeta bland minderåriga. Yrkeshögskolan kan kräva att den studerande ska uppvisa ett intyg över drogtest om det finns skäl att misstänka att hen tar del i praktiska övningar som ingår i studierna eller arbetspraktik under påverkan av droger. Det samma gäller om det finns orsak att misstänka att den studerande är drogberoende.

Innan du söker ska du bekanta dig med de olika kraven på hälsa och funktionsförmåga som gäller i olika branscher. Du hittar de branschvisa kraven i menyn nedan:

Social- och hälsovård

De förutsättningar som berör hälsa och funktionsförmåga som här definieras gäller sökande som antas till utbildningar inom social- och hälsovårdsbranschen.

I studierna inom social- och hälsovårdsbranschen ingår arbete med kundgrupper som behöver särskilt skydd. De etiska krav som finns för patient- eller kundsäkerheten är centrala. De studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga bör vara sådana att de kan utföra de praktiska uppgifter och den praktik som hör till studierna. Både i studierna och i yrkeslivet krävs en tillräcklig fysisk, psykisk och social funktionsförmåga.

När studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerhet, ska förutsättningarna för antagning av en studerande bedömas (Yrkeshögskolelagen 33 §).

Faktorer som kan utgöra hinder för studerandeantagning är t.ex.:
 • svåra utslag och/eller allergi mot t.ex. mediciner och rengöringsmedel
 • sensoriska funktionsnedsättningar som påverkar funktionsförmågan
 • psykisk sjukdom eller allvarlig psykisk störning
 • rusmedels-/drogberoende eller medicinmissbruk under de senaste två åren
 • begränsad social funktionsförmåga som försvårar samspel med andra människor
 • långvarig sjukdom eller fysisk skada som begränsar deltagandet i studier
En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning om detta hinder kan undanröjas med rimliga åtgärder, t.ex. specialarrangemang. Då man bedömer den sökandes lämplighet för studier vid en viss utbildning, beaktar man hur allvarligt hindret är och vården av det.

På basis av den information som en sökande givit i samband med ansökan kan yrkeshögskolan kräva närmare uppgifter om hälsotillståndet för att bedöma om studierna kan genomföras och vilka rimliga stödåtgärder som kan erbjudas.

Till kännedom för sökande:

Studerande som deltar i praktik inom social- och hälsovården ska ha ett skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom. De som vårdar spädbarn ska ha även ha vaccinerats mot kikhosta. Dessutom förutsätts det att man årligen tar influensavaccin. (Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016 48 §). De vaccin som krävs är kostnadsfria för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen. Det lönar sig att reda ut sitt eget vaccinationsläge i god tid.

En person som är dömd för något av följande brott lämpar sig inte för social- och hälsovårdsbranschen; brott riktade mot barn, sexualbrott, våldsbrott, brott mot friheten, narkotikarelaterade brott.

Om det i studierna ingår praktiska övningar eller praktik som förutsätter att man arbetar med minderåriga ska den studerande uppvisa ett straffregisterutdrag.

Specificeringar per examen:

SV: SORA-taulukko sote

Examen Specificeringar
Bioanalytiker

Krav på synen: För studerande till bioanalytiker och färdiga bioanalytiker krävs god upplösningsförmåga (synskärpa), normal lässyn, normal förmåga att rikta ögonen inåt (konvergensens närpunkt) samt normal stereosyn och färgsyn.

Färgseende: Ishiharatavlor, Panel D-15 eller H.R.R. –test

Stereoseende: Minst 60 bågsekunder i TNO-, Randot- eller Titmus-test.

Synskärpa utan glasögon och/eller med glasögon på håll, minst 1,0.

Synskärpa på nära håll, textmodell 40 cm, förmåga att läsa rad 0,8.

Närpunktstest för konvergens, tre upprepningar, normalt under 10 cm, i upprepningarna max 12 cm.

Testaren bedömer om den sökandes syn lämpar sig för laboratoriearbete.

Tandtekniker

Synförmåga: Färgblindhet (färgblindhet hos en tandtekniker förhindrar hen att definiera färgen på patienternas tänder).

Astma eller allergi mot plaster såsom akryl och ljushärdande plaster (fyllningsplast, monomervätska, PMMA, Bis-GMA osv.), metaller (CoCr) och damm som uppstår under arbetet.

Röntgenskötare

Främmande föremål i kroppen som inte är förenliga med magneter kan utgöra ett hinder för praktik och arbete med magnetkamera. Den sökande bör rådfråga sin läkare om föremålen i kroppen förenliga med magneter.

Tandhygienist

Allergier mot ämnen som används i vården: akryl och ljushärdande plaster (fyllningsplast, monomervätska, PMMA, Bis-GMA o.s.v.) samt arbetsredskap: ansiktsskydd och skyddshandskar.

Idrott

Förutsättningar som berör hälsa och funktionsförmåga för studerande inom idrottsområdet 

De som ansöker till en utbildning inom idrottsområdet ska ha ett sådant hälsotillstånd och en sådan funktionsförmåga att de klarar av de praktiska uppgifter och den praktik som ingår i studierna. Både i studierna och i yrkeslivet krävs en tillräcklig psykisk och social funktionsförmåga. Begränsningar i den fysiska funktionsförmågan kan påverka de praktiska uppgifterna och den praktik som ges under studietiden.

Den sökande ska på begäran av yrkeshögskolan lämna sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga som behövs vid bedömningen i samband med antagningen samt information om ett eventuellt tidigare beslut om indragning av studierätten. Yrkeshögskolan kan begära att en studerande på förhand visar upp ett straffregisterutdrag om hen under de kommande studierna eller under praktiken i väsentlig utsträckning ska arbeta med minderåriga.

Yrkeshögskolan kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest, om det finns anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller praktik eller att den studerande är narkotikaberoende.

Lämpligheten utvärderas under hela studietiden.

De som ansöker till idrottsområdet bör beakta att
 • studierna och yrkesarbetet kräver god psykisk balans
 • branschen inte är lämplig för personer som har haft ett rusmedels-/drogbeoende eller missbrukat läkemedel under de senaste två åren
 • branschen inte är lämplig för personer som dömts för något av följande brott: brott riktade mot barn, sexualbrott, våldsbrott, brott mot frihet, narkotikarelaterade brott (Yrkeshögskolelagen 33 §).
En begränsning med anknytning till hälsan eller funktionsförmågan utgör inget hinder för att bli antagen till en utbildning, om konsekvenserna av begränsningen kan avlägsnas med rimliga åtgärder, såsom specialarrangemang. Syftet är inte heller i övrigt att göra det onödigt svårt för personer med fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar att bli antagna till en utbildning. Begränsningar tillämpas endast i situationer där det tydligt framgår att den sökandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga kan äventyra minderårigas säkerhet eller kundssäkerheten.

Yrkeshögskolan kan återkalla ett villkorligt beslut om studieplats,
 • om intygen inte har kommit in vid den tidpunkt som yrkeshögskolan angett
 • om den sökande har lämnat oriktiga uppgifter om sig själv eller har underlåtit att lämna väsentliga uppgifter
 • om det är uppenbart att den studerande inte i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga uppfyller förutsättningarna för antagning som studerande (Yrkeshögskolelagen 932/2014)
Yrkeshögskolan kan senare dra in studierätten (Yrkeshögskolelagen 932/2014)
 • om det är uppenbart att den studerande inte i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga uppfyller förutsättningarna för antagning som studerande
 • om den studerande har undanhållit en tidigare indragning av studierätten
 • om den studerande genom att i sina studier upprepade gånger eller allvarligt äventyra någon annans hälsa eller säkerhet har visat sig vara uppenbart olämplig för praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna (yrkeshögskolelagen 932/2014).
 • När studierna eller studierelaterad praktik i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga, kan yrkeshögskolan dra in studierätten om den studerande har dömts till straff för ett sådant allvarligt brott som nämns i yrkeshögskole- eller universitetslagen.

Förutsättningar som berör hälsa och funktionsförmåga för studerande inom humanistiska och pedagogiska området

I studierna inom humanistiska- och pedagogiska området (tolk och samhällspedagog) ingår arbete med minderåriga och olika kundgrupper där de etiska kraven och kundsäkerheten spelar en central roll. Studerandena måste klara av de praktiska uppgifter och den praktik som ingår i studierna. Både i studierna och i yrkeslivet krävs en tillräcklig fysisk, psykisk och social funktionsförmåga. Lämpligheten utvärderas under hela studietiden.

En begränsning i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning om den kan undanröjas med rimliga åtgärder, t.ex. specialarrangemang. Syftet är inte att i onödan göra det svårt för personer med fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar att bli antagna till en utbildning. Begränsningar tillämpas endast i situationer där det tydligt framgår att den sökandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga kan äventyra minderårigas säkerhet eller patient- eller kundssäkerheten. (Yrkeshögskolelagen 26 §, 27 § och 33 §.)

Faktorer som kan utgöra hinder för studerandeantagning är:

 • psykisk sjukdom eller allvarlig psykisk störning
 • rusmedels-/drogberoende eller medicinmissbruk under de senaste två åren
 • begränsad social funktionsförmåga som försvårar samspel med andra människor
 • långvarig sjukdom eller fysisk skada som begränsar deltagandet i studier.
Endast tolkutbildning:

 • En sjukdom, ett handikapp eller ett motoriskt hinder som förhindrar eller försvårar teckenspråkstolkning eller tolkning, till exempel en allvarlig sjukdom i stöd- och rörelseorganen, motoriska svagheter i extremiteterna eller felaktig kroppsställning, synskada, talfel eller hörselskada, en betydande språklig specialsvårighet, betydande uttalsfel, partiell ansiktsförlamning eller en tydlig och allvarlig skelning, som gör det svårare att klara av studierna och att verka inom yrket.
 • Obs! Till utbildningen till teckenspråkstolk och tolk vid Diak och Humak antas inte studerande med ens en mindre hörselskada. Avvikande från det nyssnämnda kan man till Humaks enhet i huvudstadsregionen ändå välja studerande som har finskt teckenspråk som modersmål/kommunikationsspråk.
Yrkeshögskolan kan begära att en studerande under studierna visar upp ett straffregisterutdrag om hen under de kommande studierna eller under praktiken i väsentlig utsträckning ska arbeta med minderåriga.

Yrkeshögskolan kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest, om det finns anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller praktik eller att den studerande är narkotikaberoende.

Indragning av studierätt eller studieplats

Yrkeshögskolan kan återkalla ett villkorligt beslut om studieplats, om:

 • intygen inte har kommit in vid den tidpunkt som yrkeshögskolan angett;
 • den sökande har lämnat oriktiga uppgifter om sig själv eller har underlåtit att lämna väsentliga uppgifter; eller
 • det är uppenbart att den studerande inte i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga uppfyller förutsättningarna för antagning som studerande (Yrkeshögskolelagen 932/2014).
Yrkeshögskolan kan senare dra in studierätten, om:

 • den studerande genom att i sina studier upprepade gånger eller allvarligt äventyra någon annans hälsa eller säkerhet har visat sig vara uppenbart olämplig för praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna;
 • det är uppenbart att den studerande inte i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga uppfyller förutsättningarna för antagning som studerande enligt 26 § 1 mom.;
 • den studerande vid ansökan om att bli antagen som studerande har undanhållit sådan information om beslut om indragning av studierätt som avses i 26 § 2 mom. och som kunde ha utgjort hinder för antagning som studerande (Yrkeshögskolelagen 932/2014); eller
 • studierna eller studierelaterad praktik i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga, och om det behövs i syfte att skydda minderåriga och om den studerande har dömts till straff för ett brott som avses i 17 kap. 18, 18 a eller 19 §, 20 kap., 21 kap. 1–3 eller 6 §, 31 kap. 2 § eller 50 kap. 1, 2, 3, 4 eller 4 a § i strafflagen (39/1889). (Yrkeshögskolelagen 932/2014.)

Förutsättningar som berör hälsa och funktionsförmåga för studerande inom sjöfartsbranchen

Läkarintyg

Sökande som blivit godkänd ska lämna in ett läkarintyg utfärdat av en sjömanshälsovårdscentral till yrkeshögskolan på det sätt som yrkeshögskolan informerar om.

Av läkarintyget ska framgå att:

 • personens syn och hörsel samt färgseende uppfyller kraven i social- och hälsovårdsministeriets förordning
 • personen med avseende på sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga är lämplig för den tilltänkta uppgiften och inte har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som hindrar eller uppenbart försvårar hans eller hennes arbete
 • personen inte har någon sjukdom som man kan anta förvärras i arbetet eller äventyra hälsan hos andra som befinner sig på fartyget eller säkerheten inom sjöfarten. Yrkeshögskolan kan återkalla beslutet om studieplats om läkarintyget inte lämnas in inom den ovannämnda tidsfristen eller om sökanden på basis av läkarintyget inte kan anses lämplig för utbildning inom sjöfarten.
Mera information gällande läkarundersökningen för sjöman.

Indragning av studierätt

På utbildningen inom sjöfart tillämpas 33 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) enligt vilken yrkeshögskolan kan dra in en studerandes studierätt om studierna är förbundna med krav som hänför sig till kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken och den studerande har visat sig vara olämplig för studierna:

 • genom att i sina studier upprepade gånger eller allvarligt äventyra någon annans hälsa eller säkerhet och därmed visat sig vara uppenbart olämplig för praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna
 • det är uppenbart att den studerande inte i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga uppfyller förutsättningarna för antagning som studerande
 • den studerande vid ansökan om att bli antagen som studerande har undanhållit sådan information om beslut om indragning av studierätt som kunde ha utgjort hinder för antagningen.

Om jag har någon begränsning i fråga om hälsa eller funktionsförmåga, vad händer i ansökningsskedet?

Hur framskrider saken under ansökningstiden?

Då du fyller i ansökningsblanketten på Studieinfo.fi får du följande frågor:

 • Har din studierätt tidigare upphävts på grund av ditt hälsotillstånd eller för att du har äventyrat andra människors hälsa eller säkerhet?
 • Finns det något i ditt hälsotillstånd eller i din funktionsförmåga som kan vara ett hinder för studier i den eller de branscher som du har angett som ansökningsmål?
Om du svarar ”ja” på båda eller den ena av frågorna och blir antagen till utbildningen är studieplatsen villkorlig. Yrkeshögskolan behandlar och bedömer den information om den sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga som förutsätts för att hen ska kunna antas som studerande. Du kan bli antagen till utbildningen förutsatt att hindret i fråga om hälsotillstånd med rimliga åtgärder kan avlägsnas.

Om du har svarat ”ja”, får du ett e-postmeddelande där du ombeds lämna in en blankett där din hälsa utreds, ett utlåtande av en professionell inom hälsovården samt vid behov en utredning över varför studierätten har upphävts.

Du ska lämna in de dokument som krävs tillsammans med alla bilagor till den yrkeshögskola till vilken du har blivit villkorligt antagen. Ifall den utredning du lämnar in inte är tillräcklig kan den som handlägger ärendet vara i kontakt med dig och begära en tilläggsutredning. Dokumenten är konfidentiella.

Den yrkeshögskola till vilken du blir villkorligt antagen fattar beslutet som rör hälsotillståndet och funktionsförmågan.

Att ta emot en studieplats villkorligt

En studieplats är villkorlig ända tills yrkeshögskolan har behandlat och bedömt de uppgifter om den sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga som förutsätts för att hen ska kunna antas som studerande.  

En yrkeshögskola kan annullera en studerandes studieplats

 • om betygen inte lämnas inom tidsgränsen som yrkeshögskolan har meddelat
 • om den studerande ar lämnat felaktiga uppgifter om sig själv
 • om det är tydligt att den studerande inte fyller de krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga som krävs för antagning  (Yrkeshögskolelagen 932/2014)
 • om den studerande har hemlighållit att en tidigare studierätt har annullerats (Yrkeshögskolelagen 932/2014).

Urvalsmetoder

Bekanta dig med urvalsmetoderna

Att ta emot en studieplats vid en yrkeshögskola

I tjänsten Studieinfo.fi hittar du anvisningar för hur du tar emot en studieplats: Så här tar du emot studieplatsen.

Bestämmelsen om en studieplats

Du kan ta emot endast en studieplats som leder till en högskoleexamen för utbildningar som inleds under samma termin. Bestämmelsen om en studieplats gäller alla utbildningar som leder till en högskoleexamen, oberoende av om de är med i gemensam ansökan eller en separat ansökan. Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland eller högskolor i utlandet. Du kan ha flera studieplatser om du har tagit emot dem under olika terminer.

Bestämmelsen om en studieplats i tjänsten Studieinfo.fi.

Begäran om omprövning

Du kan lämna in en begäran om omprövning efter att resultatet för studerandeantagningen har publicerats. Begäran om omprövning ska lämnas in till den yrkeshögskola som du har ansökt till och var du anser att det har skett ett fel i antagningen av studerande. Begäran om omprövning ska lämnas in inom 14 dagar efter att resultaten har publicerats. Närmare anvisningar för begäran om omprövning får du av antagningsservice vid den ifrågavarande yrkeshögskolan.

Tidtabell för gemensam ansökan

Tidtabell för vårens andra gemensamma ansökan 2024

Tidtabell för höstens gemensamma ansökan 2023

Ansökningsperioden är 4.-14.9.2023. Ansökan görs via tjänsten Studieinfo.fi

Lämna in de betygskopior som behövs, liksom eventuella förhandsuppgifter i enlighet med de anvisningar som getts i ansökan.


Om du är i behov av individuella arrangemang för urvalsprovet skall du anhålla om dem senast 21.9.2023 kl. 15.00 i enlighet med anvisningarna. Anhållan ska lämnas in till antagningsservice vid den yrkeshögskola var du kommer att skriva urvalsprovet.

Följ med din e-post och tjänsten Min Studieinfo. Via dem meddelas om hur studerandeantagningen framskrider. 

Resultaten från den betygsbaserade antagningen meddelas åt de sökande senast 18.10.2023.

För övriga antagningar får sökande meddelande om resultatet senast 24.11.2023.

Ta emot din studieplats senast 1.12.2023 kl. 15.00 via tjänsten Studieinfo.fi. Lämna in de betygskopior som behövs till yrkeshögskolan enligt anvisningarna.

Antagningen från reservplats slutar 12.12.2023 kl. 15.00. 

Studierna inleds i januari 2024. Mera information om studiestarten finns på yrkeshögskolornas webbplatser.

Att ansöka till engelskspråkiga utbildningar

Det ordnas tre gemensamma ansökningar i året: vårens första gemensamma ansökan, vårens andra gemensamma ansökan och höstens gemensamma ansökan. I vårens första gemensamma ansökan kan man söka till yrkeshögskolornas engelskspråkiga utbildningar. Vårens första gemensamma ansökan äger rum i januari och man kan ansöka till sex olika utbildningar. Yrkeshögskolorna kan utöver gemensam ansökan även ordna separata ansökningar till sina engelskspråkiga utbildningar. Även engelskspråkiga utbildningar ingår i höstens gemensamma ansökan.

Du hittar mera information om yrkeshögskolornas engelska utbildningar på webbplatsen UASinfo. Information finns också på yrkeshögskolornas egna webbplatser och i Studyinfo.fi-tjänsten. På de engelskspråkiga utbildningarna avlägger du en examen på engelska i internationell studerandegrupp. Utbildningarna har samma innehåll och ger samma kompetenser som motsvarande utbildningar på svenska, det är bara undervisningsspråket som är annorlunda.

Andra ansökningssätt

Man kan söka till yrkeshögskolestudier också på andra sätt än via gemensam ansökan.

Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland har egna separata ansökan, så till dem ansöker man inte via gemensam ansökan. Anvisningar för hur man ansöker till dessa högskolor hittar du på Polisyrkeshögskolans och Högskolans på Åland webbplats.

Du kan bekanta dig med hur man ansöker om överflyttning och separat ansökan på Studieinfo.fi:

Valikko