Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Studier

Hurudana är studierna vid en yrkeshögskola?

I Finland finns 24 yrkeshögskolor. Yrkeshögskolorna finns i olika regioner i Finland.

Yrkeshögskoleexamen

 • Yrkeshögskoleexamen är en högskoleexamen som ger dig färdigheter för olika expert-, planerings- och utvecklingsuppdrag.
 • Efter avlagda studier används förkortningen YH efter din examensbenämning, till exempel tradenom (YH) eller sjukskötare (YH).
 • Yrkeshögskoleexamina är till sin omfattning 210, 240 eller 270 studiepoäng beroende på examen. Studiernas förväntade tidsåtgång är 3,5 – 4,5 år. En studiepoäng (sp) motsvarar för studerande cirka 27 timmar arbete.

Läroplan

Yrkeshögskoleexamens innehåll och kompetensmål beskrivs i läroplanerna. Yrkeshögskolorna fattar beslut om utbildningarnas läroplaner och innehåll. Examina med samma beteckning kan vid olika yrkeshögskolor bestå av olika innehåll och inriktningsalternativ.

Den lönar sig att jämföra vilken yrkeshögskolas utbildning som bäst motsvarar vad du är intresserad av.

Vid alla utbildningar ser läroplanens struktur huvudsakligen ut enligt följande:

 • Grundstudierna innehåller ofta språk- och kommunikationsstudier och andra studier som stöder yrkeslivskompetensen.
 • Yrkesstudierna är kärnan i din examen och garanterar dig den yrkeskompetens som behövs i arbetslivet.
 • Valfria och fritt valbara studier: Du har möjlighet att välja studier enligt eget intresse och på så sätt bygga upp en individuell examen inom ramarna för läroplanen. Fritt valbara studier kan du avlägga vid din egen yrkeshögskola eller vid andra inhemska eller utländska högskolor.
 • Praktik: Under praktikperioderna tillämpar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och fördjupar dig i ditt yrkesområdes arbetsuppgifter i olika arbetsmiljöer. Praktiken kan utföras även utomlands.
 • Lärdomsprovet är i allmänhet ett yrkeslivsrelaterat forsknings- och utvecklingsarbete med vilket du visar att du kan tillämpa dina kunskaper och färdigheter i praktiken. Lärdomsprovets omfattning är i regel 15 studiepoäng och det görs i slutet av studierna. Yrkeshögskolornas lärdomsprov och publikationer publiceras i Theseus på internet: Theseus – yrkeshögskolornas examensarbeten och nätpublikationer.

Olika sätt att studera

Eftersom yrkeshögskolorna självständigt bestämmer hur de arrangerar sin undervisning finns det skillnader mellan yrkeshögskolornas undervisning. På tjänsten Studieinfo.fi kan du se hur utbildningen arrangeras vid den yrkeshögskola som du valt.  Tilläggsinformation fås på yrkeshögskolornas webbplatser.

Man kan avlägga sin yrkeshögskoleexamen antingen som dagstudier eller som flerformsstudier.

 • Dagstudier arrangeras i regel under vardagar mellan kl. 8 och kl. 17. Närundervisningen kombineras i allmänhet med nätundervisning, grupp- och projektarbeten, självständigt arbete och praktikperioder.
 • Flerformsutbildning kan göra det möjligt att kombinera arbete med studier. Närundervisningen andel är mindre än i dagstudier. Närundervisning arrangeras beroende på utbildning och yrkeshögskola dagtid, kvällstid, under veckoslut eller som intensivperioder.

Oavsett hur undervisningen arrangeras består yrkeshögskolestudentens vardag av olika sätt att studera. Du studerar ofta som en del av en grupp som kan bestå av 20–40 studerande i varierande ålder. Dina studier följs upp och du får stöd i dina studier av grupphandledaren, studiehandledare och lärare.

Yrkeshögskolor arrangerar närundervisning i grupp, men studierna genomförs allt mer utanför föreläsningssalen. Vissa delar av studierna genomförs i digital miljö. Studerandena deltar i innovations- och arbetslivsprojekt; fysioterapistuderande kan till exempel utveckla välmåendeteknologi tillsammans med ingenjörsstudenter.

Vid vissa yrkeshögskolor kan man avlägga hela yrkeshögskoleexamen som nätstudier. YH-examen flexibelt vid sidan av arbetet på tjänsten Studieinfo.fi.

Du kan också välja kurser från andra yrkeshögskolor utöver det utbud som din egen yrkeshögskola erbjuder. Du kan till exempel via yrkeshögskolornas gemensamma portal CampusOnline anmäla dig till en nätstudieperiod som arrangeras av en annan yrkeshögskola och inkludera den i din egen examen.

Praktikperioder och inlärning i arbetet är en central del av yrkeshögskolestudierna och ett bra sätt att få in en fot hos en potentiell arbetsgivare.

Internationalisering

Yrkeshögskoleutbildning erbjuder de studerande olika internationaliseringsmöjligheter under studietiden. Internationaliseringen är en väsentlig del av dagens arbetsliv. Att öka sin internationella kompetens är ett utmärkt sätt att bredda sina sysselsättningsmöjligheter efter examen.

Examina på engelska

Om du vill kan du avlägga din yrkeshögskoleexamen helt på engelska. Många internationella studerande från olika delar av världen avlägger sin examen på engelska i Finland. Eftersom du studerar på engelska förbättras dina språkkunskaper liksom också ditt kunnande inom interkulturell kommunikation eftersom du arbetar i internationella grupper.

Information om engelskspråkig utbildning hittar du på yrkeshögskolornas egna webbplatser och i tjänsten Studyinfo.fi. Vissa yrkeshögskolor informerar om sina engelskspråkiga utbildningar också på FINNIPS (Finnish Network for International Programmes) webbplats.

Utbytesstudier

Under studietiden är det möjligt att delta i studerandeutbyte mellan din egen högskola och en partnerhögskola utomlands. Vid studerandeutbytet studerar man vid en utländsk högskola en termin eller ett helt läsår. Efter utbytet överförs dina studiepoäng till hemhögskolans examen, och blir då en del av din egen yrkeshögskoleexamen.

Praktik utomlands

Du kan göra din yrkeshögskolepraktikperiod helt eller delvis utomlands. Den studerande ansvarar i allmänhet själv för att hitta en praktikplats, men yrkeshögskolan kan betala månatliga stipendier för praktiken utomlands.

Korta utbyten och heminternationalisering

Beroende på yrkeshögskola och utbildning kan du under studietiden även delta i studerandeutbyte under kortvariga studieresor utomlands, till exempel 1–3 veckor långa sommar- eller vinterskolor. Den egna yrkeshögskolan erbjuder olika alternativ för heminternationalisering, till exempel tutor för utbytesstuderande, fritt valbara språkstudier, internationella kultur- och kommunikationsstudier samt organisationsverksamhet tillsammans med internationella studerande.

Validering av tidigare erhållen kompetens

Validering av tidigare erhållen kompetens eller tidigare högskole­studier är en metod med vilken du i dina studier kan anhålla om tillgodoräknande av tidigare högskolestudier eller annan kompetens. Detta kan försnabba dina studier.

Möjligheter till fortsatta studier

Yrkeshögskoleexamen erbjuder möjlighet till fortsatta studier i Finland eller utomlands.

Examen ger behörighet för studier som leder till högre yrkeshögskoleexamen (HYH) eller högre högskoleexamen som avläggs vid universitet. Dessa examina ger i sin tur behörighet för påbyggnadsexamina vid universitet. Utöver en relevant högskoleexamen måste den sökande ha arbetserfarenhet för att vara behörig för högre yrkeshögskoleexamina. Information om högre yrkeshögskolestudier hittar du på yrkeshögskolornas webbplatser och i tjänsten Studieinfo.fi: Högre YH-examen.

En yrkeshögskoleexamen i kombination med arbetserfarenhet från branschen ger möjlighet att ansöka till en yrkespedagogisk lärarhögskola.  Mera information finns på Studieinfo.fi: Yrkespedagogiska lärarhögskolor.

Efter att du har avlagt examen har du möjlighet att delta i olika fortbildningar, tilläggsutbildningar och specialiseringsutbildningar.

Öppna yrkeshögskolan

Studier vid öppna yrkeshögskolan är öppna för alla. Bekanta dig med öppna yrkeshögskolans studieutbud vid olika yrkeshögskolor på yrkeshögskolornas egna webbplatser. Du hittar även en del av utbudet på tjänsten Studieinfo.fi: Öppna yrkeshögskolan.

Checklista för de som planerar studier vid yrkeshögskola:

Checklista för de som planerar studier vid yrkeshögskola: 
Vad vill jag studera?
•	Fundera över vilka utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen intresserar dig och bekanta dig med innehållet i dem. Du hittar information på den här webbplatsen, tjänsten Studieinfo.fi eller på yrkeshögskolorna egna webbplatser.
Var vill jag studera?
•	Kolla vilka yrkeshögskolor som erbjuder de utbildningar som intresserar dig.
•	I tjänsten Studieinfo.fi hittar du utbildningar som du kan ansöka till och i anslutning till dem hittar du närmare information om utbildningarna, ansökan och studerandeantagningen.
Vilket är det bästa alternativet för mig?
•	Jämför utbildningarnas innehåll, profileringar och hur de genomförs i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.
•	Ta del av studerandes och utexaminerades erfarenheter på yrkeshögskolornas webbplatser. 
•	Under rubriken Evenemang på denna webbplats finns information om tillställningar och evenemang, där du kan bekanta dig med yrkeshögskolestudier och olika utbildningar i olika delar av Finland.
Hur förbereder jag mig för ansökan?
•	Ta reda på hur man antar studerande till de utbildningar som du är intresserad av. Du hittar information på den här webbplatsen, i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser. 
•	Ta reda på om det finns några särskilda krav på hälsa och funktionsförmåga. Du hittar uppgifter om det i avsnittet Ansökan på webbplatsen Yrkeshogskolestudier.fi.
•	Antagningsservice vid yrkeshögskolorna, studiehandledare och andra som jobbar med vägledning kan hjälpa dig om du har frågor.

Ammattikorkeakouluopintoja pohtivan tarkistuslista:

 • Mieti, mitkä ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset sinua kiinnostavat ja tutustu niiden sisältöön huolella. Tietoa löydät tältä sivustolta, ammattikorkeakoulujen omilta verkkosivuilta ja Opintopolku.fi -palvelusta.
 • Katso, mitkä ammattikorkeakoulut tarjoavat sinua kiinnostavia koulutuksia.
 • Opintopolku.fi -palvelussa voit hakea hakukohteina olevia koulutuksia, joiden yhteydestä löydät tarkempaa tietoa koulutuksesta, koulutukseen hakemisesta ja opiskelijavalinnasta.
 • Tutustu ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla opiskelijoiden ja jo valmistuneiden työelämässä olevien tarinoihin.
 • Vertaile koulutusten sisältöjä, painotuksia ja toteutustapoja Opintopolku.fi -palvelussa ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla.
 • Tämän sivuston Tapahtumat -osiosta löydät tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa pääset tutustumaan ammattikorkeakouluopiskeluun ja eri koulutuksiin eri puolilla Suomea.
 • Selvitä, miten opiskelijat valitaan sinua kiinnostaviin koulutuksiin. Tietoa löydät tältä verkkosivustolta, Opintopolku.fi -palvelusta ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.
 • Selvitä, onko koulutukseen joitain terveydellisiä tai toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia. Tietoa löydät tämän sivuston Hakijalle -osuudesta.
 • Ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut, opinto-ohjaajat tai muut ohjauksen ammattilaiset voivat auttaa sinua.

Verktyg som är nyttiga då man lägger upp egna studieplaner

Noodi (på finska)
Yrkesinfo
Urapolulla (på finska)

Karriärberättelser om yrkeshögskolornas alumner

Du kan bekanta dig med karriärberättelser om yrkeshögskolornas alumner på yrkeshögskolornas egna webbplatser. Du hittar karriärberättelser också i tjänsten Töissä.fi.

#ammattikorkeakouluun

Se hur yrkeshögskolestudierna beskrivs av de studerande! Under kampanjen #ammattikorkeakouluun presenterar studerande examina och studier på Instagram @ammattikorkeakouluun.

Övriga utbildningar

Yrkeshögskolorna erbjuder förutom svensk- och finskspråkiga utbildning som leder till examen även övriga utbildningar, såsom engelskspråkiga utbildningar, yrkeslärarutbildning samt specialiseringsutbildningar och annan fortbildning.

Information om dessa hittar du på tjänsten Studieinfo.fi:
Yrkespedagogiska lärarhögskolor
Specialiseringsutbildningar vid yrkeshögskolor
Yrkeshögskolornas fortbildning

Valikko