Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

YH-urvalsprovet arrangeras 27.5–30.5 

Vårens YH-urvalsprov börjar måndagen 27.5 och det sista urvalsprovstillfället ordnas torsdagen 30.5. Drygt 65 500 sökande har anmält sig till urvalsprovet.

Tjugotvå yrkeshögskolor är med i vårens YH-urvalsprov. Urvalsprovstillfällen erbjuds vid totalt åtta tidpunkter under fyra dagar på olika orter. I gemensam ansökan har den sökande valt en lämplig tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som erbjuds. De sökande har fått närmare information om deltagandet i urvalsprovet per SMS och e-post.

Information till de sökande om YH-urvalsprovet har samlats på yrkeshögskolornas gemensamma webbplats yrkeshogskolestudier.fi. Det är viktigt att sökande bekantar sig med anvisningarna före YH-urvalsprovet. Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mera före urvalsprovet på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Yrkeshögskolorna antar största delen av sina studerande till utbildningarna som leder till YH-examen på basis av betyg och YH-urvalsprovet. Våren 2024 erbjuds över 10 300 platser i betygsantagningen medan nästan 8 400 platser besätts på basis av YH-urvalsprovet. Andelen som antas på basis av betyg varierar mellan yrkeshögskolorna och ansökningsmålen, men i snitt antas drygt hälften av de studerande på basis av betyg. Resultatet i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 27.5. Sökande som blivit antagna på basis av betyg behöver inte delta i urvalsprovet. Om en sökande har blivit antagen på basis av betyg till ett lägre ansökningsmål kan hen, om hen så önskar, delta i YH-urvalsprovet för att försöka bli antagen till ett högre ansökningsmål.  

Antagningsresultaten publiceras senast 4.7.2024. Efter att resultaten har publicerats kan de sökande se sina totalpoäng för YH-urvalsprovet i tjänsten Min Studieinfo och i resultatbrevet som skickas per e-post. Poängen för de olika delarna av YH-urvalsprovet kan de sökande se i Urvalsprovspoängtjänsten. Information om när denna tjänst öppnas kommer att publiceras på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Högskolornas gemensamma ansökan äger nästa gång rum hösten 2024. Då kan man söka till utbildningar på finska och engelska.

Valikko