Exempeluppgifter

Du kan bekanta dig med YH-urvalsprovet exempeluppgifter i Vallu-tjänstens provsystemsvy. Via länkarna nedan kan du se hur exempeluppgifterna för vare del ser ut i provsystemsvyn. I provsystemsvyn kan du pröva på att använda provsystemets räknare. Räknaren används endast i YH-urvalsprovets matematisk-naturvetenskapliga del och därför kan du pröva att använda den endast is samband med den delens exempeluppgifter. 

YH-urvalsprovet utförs på egen dator. Därför rekommenderar vi att du använder en dator också när du bekantar dig med exempeluppgifterna. Försäkra dig om att datorn och webbläsaren du använder uppfyller kraven som ställs. Bekanta dig med kraven på utrustning och nät.  

Observera att exempeluppgifterna inte täcker allt innehåll som utvärderas i YH-urvalsprovet. Svarstiden för exempeluppgifterna och antalet uppgifter i provsystemsvyn skiljer sig från den verkliga provsituationen. Bekanta dig med YH-urvalsprovets innehåll i avsnittet YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning.

Anvisningar för dig som använder skärmläsare 

Exempeluppgifterna i provsystemsvyn kan innehålla till exempel bilder eller matematiska notationer, vilket innebär att alla exempeluppgifter inte är tillgängliga med skärmläsare. Om du vill bekanta dig med exempeluppgifter med skärmläsare rekommenderar vi att du väljer uppgifterna för delarna i undervisningsspråket (svenska eller finska), engelska, etiska färdigheter eller matematisk-naturvetenskapliga färdigheter. Räknaren som finns i samband med de matematisk-naturvetenskapliga exempeluppgifterna är inte tillgänglig med en skärmläsare. Du kan använda till exempel din egen dators funktionsräknare. 

Uppgifterna i YH-urvalsprovet kan innehålla till exempel bilder eller matematiska notationer. Om du använder skärmläsare och behöver tillgängligt provinnehåll i YH-urvalsprovet kan du ansöka om det med blanketten för ansökan om individuella arrangemang. Provet för en sökande som använder skärmläsare innehåller inte bilder. De matematiska notationerna baseras på dem som används i Luetus-böckerna och -programmet. 

Färdigheter i beslutsfattande 

Bekanta dig med exempeluppgifterna i delen för färdigheter i beslutfattande i provsystemsvyn.

Exempeluppgift 1

Rätt svar: Alternativ c

Exempeluppgift 2

Rätt svar: Cecilia, Alma, Bertta, Doris, Esa

Exempeluppgift 3

Rätt svar: 26

Exempeluppgift 4

Rätt svar: Kaisa

Exempeluppgift 5

Rätt svar: 25 minuter

Exempeluppgift 6

Rätt svar: Vissa föremål av glas är tallrikar.

Exempeluppgift 7

Rätt svar: Motionen behövs, eftersom elsparkcyklarna belastar jouren då man kör med dem i berusat tillstånd.

Undervisningsspråket (finska)

Bekanta dig med exempeluppgifterna i delen för undervisningsspråket (finska) i provsystemsvyn.

Kysymyksen "Mitä johdanto lupaa koko julkaisun lukijalle?" oikea vastaus on:
  • antaa tutkimukseen perustuvaa tietoa opiskelijoiden työssäkäyntikokemuksista ja niiden yhteydestä opiskeluun
Kysymyksen "Mihin artikkelissa viitataan työelämän metataidoilla?" oikea vastaus on:
  • erilaisissa työtehtävissä opittaviin yleisiin työelämätaitoihin

Undervisningsspråket (svenska)

Bekanta dig med exempeluppgifterna i delen för undervisningsspråket (svenska) i provsystemsvyn.

Rätt svar på frågan "Vad sägs i texten om myndigheternas förhållningssätt till hen?" är:
  • Myndigheter som FPA kommer att införa hen successivt.
Rätt svar på frågan "Vad vill man med texten?" är:
  • Ge en översiktlig bild av bruket av pronomenet hen.

Engelska 

Bekanta dig med exempeluppgifterna i delen för engelska språket i provsystemsvyn.

Part A

Example question A1

Corrrect answer: prediction

Example question A2

Corrrect answer: ignore

Part B

Example question B1

Corrrect answer: than 

Example question B2

Corrrect answer: whether

Example question B3

Corrrect answer: who

Example question B4

Corrrect answer: are based

Example question B5

Corrrect answer: that

Matematiska färdigheter 

Bekanta dig med exempeluppgifterna i delen för matematiska färdigheter i provsystemsvyn.

Exempeluppgift 1

Rätt svar: Inget av dessa

Exempeluppgift 2

Rätt svar: 4x - 24

Exempeluppgift 3

Rätt svar: 0,6 timmar

Exempeluppgift 4

Rätt svar: Inget av dessa

Exempeluppgift 5

Rätt svar: För samma peng kan man parkera 25 % kortare tid i zon A än i zon B. 

Exempeluppgift 6

Rätt svar: 10 procentenheters 

Exempeluppgift 7

Rätt svar: 45 % 

Exempeluppgift 8

Rätt svar: 6 km

Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter 

Bekanta dig med exempeluppgifterna i delen för matematisk-naturvetenskapliga färdigheter i provsystemsvyn.

Exempeluppgift 1

Rätt svar: 5 liter

Exempeluppgift 2

Rätt svar: 3 000 år

Exempeluppgift 3

Rätt svar:


Exempeluppgift 4

Rätt svar:Exempeluppgift 5

Rätt svar: 1 kJ/(kg°C)

Exempeluppgift 6

Rätt svar: 4z

Exempeluppgift 7

Rätt svar:

Exempeluppgift 8

Rätt svar: 47 cm

Etiska färdigheter 

Bekanta dig med exempeluppgifterna i delen för etiska färdigheter i provsystemsvyn.

Exempeluppgift 1

Rätt svar: Jarkko vill inte berätta för de andra i gruppen vilken sjukdom han lider av.

Exempeluppgift 2

Rätt svar: Matti vill slutföra sina studier med vilka medel som helst.

Exempeluppgift 3

Rätt svar: Du vill inte ljuga för Petri.

Exempeluppgift 4

Rätt svar: Du vill inte berätta om Johannas privata angelägenheter till arbetskamraterna.

Exempeluppgift 5

Rätt svar: Johanna håller fast vid sin integritet.

Exempeluppgift 6

Rätt svar: rättvisa

Exempeluppgift 7

Rätt svar: självbestämmanderätt

Färdigheter i emotionell intelligens 

Bekanta dig med exempeluppgifterna i delen för färdigheter i emotionell intelligens i provsystemsvyn.

Exempeluppgift 1

Rätt svar: glädje

Exempeluppgift 2

Rätt svar: nöjd
Valikko