Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Poängräknare för den betygsbaserade antagningen

Du kan använda poängräknaren som hjälpmedel för att räkna ut poängen i den betygsbaserade antagningen. Bekanta dig noga med poängsättningsmodellen och dess instruktioner innan du använder poängräknaren: poängsättning för studentexamen, poängsättning för yrkesinriktad grundexamen. De resultat som poängräknaren ger används inte i förverkligandet av antagningen.

Börja med att välja antingen studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen.

React App
Valikko