Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Reform av studerandeantagningen

Studerandeantagningen till yrkeshögskolorna förnyas åren 2019–2020.

Efter reformen är de nationella urvalsmetoderna som används i stor omfattning i gemensam ansökan följande:  

1. Betygsbaserad antagning
2. YH-urvalsprovet

1. Betygsbaserad antagning

 • Från och med 2020 antas majoriteten av studerande till yrkeshögskorna på basis av studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen.
  • Endast yrkesinriktade grundexamina som är utfärdade efter 1.8.2015 beaktas.
 • Tidigare har huvudsakligen endast studentexamensbetyget beaktats i betygsbaserad antagning. Från och med gemensam ansökan våren 2020 kan även sökande som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen efter 1.8.2015 bli antagna på basis av betyg.
 • Våren 2020 tas en gemensam poängssättningsmodell för betygsbaserad antagning i bruk för studentexamen, yrkesinriktad grundexamen och internationella EB- och IB-examina samt RP/DIA-examina som är avlagda i Finland. Yrkeshögskolorna kan fastställa lägsta poänggränser och/eller sätta andra villkor för den betygsbaserade antagningen till sina utbildningar.
 • Ett visst antal nybörjarplatser är reserverade för dem som söker på basis av studentexamensbetyg (finskt eller internationellt) respektive betyg över yrkesinriktad grundexamen. Antalet platser varierar mellan ansökningsmålen.
 • Poängsättningsmodellen för betygsbaserad antagning gäller alla yrkeshögskolor och branscher, förutom kulturbranschen samt tolkutbildningen vid yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu, för vilka betygsbaserad antagning inte tas i bruk.

Mera detaljerad information om antalet nybörjarplatser på utbildningarna som är med i gemensam ansökan våren 2020, eventuella minimipoänggränser och tröskelvillkor har publicerats på sidan Betygsbaserad antagning.

2. YH-urvalsprovet

 • YH-urvalsprovet ersätter de nationella branschspecifika urvalsproven. Det togs i bruk i gemensam ansökan hösten 2019.
 • YH-urvalsprovet ersätter de nationella urvalsproven och de urvalsprov som ingått i urvalprovssamarbetet för följande branscher:
  • Humanistiska och pedagogiska området
  • Företagsekonomi och informationsbehandling
  • Naturbruk
  • Turism, kosthåll och ekonomi
  • Sjöfart
  • Social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen
  • Teknik
 • De yrkeshögskolor och ansökningsmål i gemensam ansökan som använder YH-urvalsprovet presenteras på sidan YH-urvalsprovet.
 • Kulturbranschen är i allmänhet inte med i YH-urvalsprovet i vårens andra gemensamma ansökan 2020.

Antagning på basis av tidigare högskolestudier

 • Man kan ansöka om examensstudierätt på basis av studier vid Öppna yrkeshögskolan (Öppna YH-leden).
 • Antagningen av studerande på basis av studier vid Öppna yrkeshögskolan sker i regel genom yrkeshögskolornas egna separata ansökningar.
 • Kontrollera på yrkeshögskolornas egna webbplatser vilka möjligheter det finns att bli antagen på basis av tidigare högskolestudier.

Yrkeshögskolorna har publicerat ansökningsmålen som är med i vårens andra gemensamma ansökan 2020 och deras antagningsgrunder.

Trots att studerandeantagningen förenhetligas våren 2020 jämfört med tidigare, har yrkeshögskolorna fortsättningsvis möjlighet till egna linjedragningar. Yrkeshögskolorna använder de förnyade urvalsmetoderna på delvis olika sätt, så det är viktigt att i ansökningsskedet kontrollera i tjänsten Studieinfo.fi hur man antar studerande till de olika ansökningsmålen.

Antagning av studerande till kulturbranschen

Yrkeshögskolorna bestämmer själva hur de antar studerande till kulturbranschen. Studerande antas inte på basis av betyg till kulturbranschen. Kulturbranschen använder i regel inte YH-urvalsprovet, men någon yrkeshögskola kan eventuellt göra det. På sidan YH-urvalsprovet på denna webbplats kan du kontrollera om något ansökningsmål inom kulturbranschen är med i YH-urvalsprovet. Mera information om antagningen av studerande till kulturbranschen hittar du i tjänsten Studieinfo.fi och på yrkeshögskolornas webbplatser.

Inom kulturbranschen finns följande examina:

 • Artenom (YH)
 • Bildkonstnär (YH)
 • Danslärare (YH)
 • Formgivare (YH)
 • Konservator (YH)
 • Kulturproducent (YH)
 • Medianom (YH)
 • Musiker (YH)
 • Musikpedagog (YH)
 • Scenkonstpedagog (YH)
 • Vestonom (YH)

Varför förändras studerandeantagningen till yrkeshögskolorna?

Undervisnings- och kulturministeriet och högskolorna har kommit överens om utvecklandet av studerandeantagningen fram till 2020. Syftet med reformen är att underlätta och försnabba övergången från andra stadiets läroanstalter, alltså gymnasierna och yrkesläroanstalterna, till högskolestudier. För tillfället blir många som utexamineras från andra stadiet utan studieplats, trots att de skulle vilja påbörja högskolestudierna direkt. Högskolornas urvalsprov har tidigare eventuellt krävt långa förberedelser. I framtiden ska urvalsproven utvärdera beredskap och förmåga till högskolestudier, inte högskolestudiernas innehåll. Reformen av studerandeantagningen gör att antagningen av studerande blir enklare och mera sökandevänlig. Dessutom utnyttjar man digitalisering i större grad än förut.

Valikko