Yrkeshögskolornas YH-urvalsprovsdatum bekräftade

Yrkeshögskolornas gemensamma YH-urvalsprov arrangeras i juni i två steg. Det första skedet av provet arrangeras 4.6.2020 som ett digitalt prov på distans. Det andra skedet av provet arrangeras 23.-25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus på olika håll i landet. 

YH-urvalsprovets första skede 4.6.2020

I det första skedet av provet kan i princip alla sökande delta. Om du blir antagen på basen av betyg, behöver du inte delta i urvalsprovet. Resultaten av antagning på basen av betyg blir klara senast 27.5.2020. Om du fortfarande strävar till att kunna bli antagen till en studieplats vid ett ev. högre ansökningsmål, bör du delta i urvalsprovet. Din situation ser du genom att logga in i Min Studieinfo – tjänsten. Du försäkrar väl dig om att den e-postadress du uppgett i studieinfo fortfarande fungerar.

Du får en kallelse per e-post den 1.6.2020 till det digitala urvalsprovet på distans som arrangeras på torsdag 4.6.2020. Provet görs självständigt på egen dator. Läs mera om YH-urvalsprovet.

Om du ursprungligen har anmält dig till YH-urvalsprovet på förmiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på förmiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 9-11. Om du ursprungligen anmält dig till YH-urvalsprovet på eftermiddagen, kallas du den 4.6.2020 till provet på eftermiddagen, som inleds inom tidsintervallet kl. 14-16. Tidpunkt för ditt prov hittar du i urvalsprovskallelsen som sänds 1.6.2020. Urvalsprovets längd bestäms på basen av vilka ansökningsmål du ansökt till.

När du har gjort det första skedet av provet 4.6.2020, sparas dina poäng till de ansökningsmål, som använder YH-urvalsprovet.  

De sökande som har fått flest poäng i det första skedet kallas till det andra skedet av provet.

YH-urvalsprovets andra skede 23.-25.6.2020

Kallelser till det andra skedet skickas ut per e-post, under veckan som börjar med 15.6.2020. Det andra skedets provplats och tidpunkt finns i kallelsen. Din urvalsprovsdag är antingen tisdag 23.6.2020, onsdag 24.6.2020 eller torsdag 25.6.2020.

Eftersom urvalsprovet sker i två steg, byts den tidpunkt och plats du valt på ansökningsblanketten. Det andra skedets urvalsprovsplats och tidpunkt kan du inte själv välja och inte heller byta. Det andra skedet av urvalsprovet görs vid det ansökningsmål vid den yrkeshögskola, dit dina poäng räcker till på basen av resultatet i det första skedet.

Provet är digitalt, och det görs på egen dator i yrkeshögskolornas utrymmen vid ett övervakat tillfälle. Läs mera om YH-urvalsprovet.

Det blev möjligt att arrangera urvalsprov på plats, när landets regering meddelade 4.5 att begränsningarna som gäller yrkeshögskolorna upphävs. Det andra skedet av provet genomförs på ett säkert sätt genom att följa myndigheters direktiv och begränsningar. I båda proven testas de sökandes färdigheter för högskolestudier och inget förhandsmaterial finns.

Denna tidtabell gäller gemensam ansökan som avslutades 1.4 och de ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet. Dessa hittas på yrkeshogskolestudier.fi – webbsidan.

Förändringen gäller inte kulturbranschen och inte heller dem som ansökt till högre yrkeshögskoleutbildning.

Det slutliga studerandeurvalet sker på basen av andra skedets prov.

Valikko