Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Coronaviruset COVID-19 och studerandeantagningen

Sidan uppdaterades senast 18.3.2020.

Högskolornas andra gemensamma ansökan våren 2020 ordnas 18.3–1.4.2020.

Arrangemangen som anknyter till yrkeshögskolornas studerandeantagning i vårens andra gemensamma ansökan framskrider planenligt. Enligt den information vi har just nu kommer YH-urvalsprovet att ordnas enligt den ursprungliga tidtabellen den första veckan i juni.

Yrkeshögskolorna följer aktivt med coronavirussituationen och bereder sig på möjliga ändringar. Aktuellt information om hur COVID-19 coronaviruset påverkar yrkeshögskolornas studerandeantagning uppdateras på denna webbplats.

Valikko