Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Förverkligandet av YH-urvalsprovet 26–29.10

kuvitus

YH-urvalsprovet arrangerades 26–29.10. Totalt erbjöds 151 urvalsprovstillfällen på 22 orter. Sammanlagt deltog 17 617 sökanden i urvalsprovet.

Uppgift i delen för matematiska färdigheter

I torsdagens prov (29.10) på både förmiddagen och eftermiddagen uppdagades ett fel i uppgift 8 i delen för matematiska färdigheter. I en kolumn i en tabell i uppgift 8 fanns ett fel. Felet kompenserades genom att ge poäng för rätt svar åt alla sökanden som utfört uppgiften.

Gräns för godkänt i YH-urvalsprovets delar

Poänggränsen för godkänt resultat sänktes i delarna matematisk-naturvetenskapliga färdigheter och färdigheter i undervisningsspråket (finska). Gränsen för godkänt resultat i matematisk-naturvetenskapliga färdigheter sänktes från ett poäng till 0,1 poäng. Gränsen för godkänt resultat i färdigheter i undervisningsspråket (finska) sänktes från två poäng till ett poäng.

Publicering av resultat

Antagningsresultaten meddelas åt sökandena senast fredagen 27.11. De antagna ska senast 4.12 bekräfta att de tar emot studieplatsen. Studierna inleds i januari 2021.

Valikko