Gemensam ansökan börjar – över 27 000 nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna öppnar onsdagen 15.3 och stänger torsdagen 30.3 kl. 15. I gemensam ansökan söker man till svensk- och finskspråkiga utbildningar som börjar hösten 2023.

I vårens andra gemensamma ansökan erbjuder yrkeshögskolorna 806 ansökningsmål och över 27 000 nybörjarplatser. På utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen finns det 22 329 platser. På utbildningarna som leder till högre yrkeshögskoleexamen (HYH) finns det 4 860 platser. I gemensam ansökan kan man söka till utbildningar som ordnas som dagstudier, flerformsstudier eller nätstudier.

Tjugotvå yrkeshögskolor deltar i gemensam ansökan. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar egna separata ansökningar.

Antagningen av studerande till utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen sker huvudsakligen på basis av betyg och YH-urvalsprovet. Våren 2023 erbjuds över 10 500 nybörjarplatser i betygsantagningen, medan nästan 8 400 nybörjarplatser besätts på basis av YH-urvalsprovet.

Andelen som antas på basis av betyg varierar mellan yrkeshögskolorna och ansökningsmålen, men i genomsnitt antas drygt hälften av de studerande på basis av betyg. I den betygsbaserade antagningen finns det skilda kvoter för sökande som har en finländsk eller internationell studentexamen och sökande som har en yrkesinriktad grundexamen. Yrkeshögskolornas ansökningsmål och antalet nybörjarplatser i den betygsbaserade antagningen finns listade på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Majoriteten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder yrkeshögskolornas gemensamma digitala YH-urvalsprov. YH-urvalsprovet ordnas i månadsskiftet maj-juni i utrymmen som yrkeshögskolorna anvisar. Urvalsprovstillfällen erbjuds vid totalt nio tidpunkter under fem dagar på olika orter. Sammanlagt erbjuds det plats för ca 71 000 deltagare. Den sökande väljer tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som finns på gemensam ansökans ansökningsblankett. Tilläggsinformation om vårens andra gemensam ansökan finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Viktiga datum: 

  • Vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 15.3–30.3.2023.
  • Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 29.5.2023.
  • YH-urvalsprovet ordnas 29.5–2.6.2023
  • Alla antagningsresultat publiceras senast 7.7.2023.
  • Studierna inleds i augusti-september 2023.
Valikko