Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Bekanta dig med YH-urvalsprovets exempeluppgifter i provsystemsvyn 

Exempel på uppgifter i YH-urvalsprovet publicerades på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi i april 2022. Nu kan du bekanta dig med YH-urvalsprovets provsystemsvy och se hur varje provdels exempeluppgifter ser ut där. 

I provsystemsvyn kan du också pröva på att använda provsystemets räknare. Räknaren används endast i YH-urvalsprovets matematisk-naturvetenskapliga del och därför kan du provanvända den endast i samband med den delens exempeluppgifter.  

Observera att exempeluppgifterna inte omfattar allt innehåll som utvärderas i YH-urvalsprovet. Svarstiden för exempeluppgifterna och antalet uppgifter skiljer sig från den riktiga provsituationen. Det lönar sig att bekanta sig närmare med urvalsprovet olika delar i avsnittet YH-urvalsprovets innehåll, längd och poängsättning.

Läs de detaljerade anvisningarna och bekanta dig med exempeluppgifterna i provsystemsvyn!

Valikko