Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

25 000 sökande har anmält sig till det nya YH-urvalsprovet

Yrkeshögskolornas nya gemensamma YH-urvalsprov ordnas första gången 29.10 – 1.11.2019. 25 000 sökande har anmält sig till det digitala YH-urvalsprovet. Yrkeshögskolorna erbjuder 6324 nybörjarplatser i höstens gemensamma ansökan och YH-urvalsprovet utgör den huvudsakliga urvalsmetoden.

YH-urvalsprovet förenhetligar de olika branschernas antagningsförfaranden och gör dem mera jämlika. Alla branscher använder YH-urvalsprovet med undantag av kulturbranschen. Förändringen jämfört med tidigare urvalsprov är betydande, eftersom sökanden nu kan ansöka till de flesta ansökningsmål vid olika yrkeshögskolor och inom olika branscher på basis av ett prov.

-Ur sökandens synvinkel förenklas ansökningsprocessen betydligt, eftersom man under samma provtillfälle kan utföra urvalsprov för utbildningar inom flera olika branscher och yrkeshögskolor. Dessutom kräver provet inte att man förbereder sig på förhandkonstaterar Marko Borodavkin, projektchef för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning.

I YH-urvalsprovet bedöms sökandens förutsättningar för yrkeshögskolestudier, men inte studiernas innehåll. Provet består av delar som är gemensamma för alla sökande samt delar som är specifika för olika utbildningsområden. Den sökande utför de delar som hör till de utbildningsområden personen sökt till. I de delar som är gemensamma för alla testas färdigheter i beslutsfattande samt språk och kommunikation. Dessutom bedöms, beroende på ansökningsmålen, matematiska, matematisk-naturvetenskapliga och etiska färdigheter. YH-urvalsprovet har byggts upp utgående från forskningsresultat i syfte att försäkra sig om att det mäter eller utvärderar de centrala färdigheterna som behövs för varje bransch.

Yrkeshögskolorna är redo att ordna YH-urvalsprovet

Sökanden utför provet på sin egen bärbara dator i den yrkeshögskolas utrymmen och på den dag som hen har valt. Yrkeshögskolorna har noggrant förberett sig för att ordna YH-urvalsprovet. 

-Yrkeshögskolorna är redo, och vi önskar alla sökande välkomna, säger Tapio Rimpioja, som är ordförande för styrgruppen för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning.

Resultaten från YH-urvalsprovet publiceras senast 29.11.2019.

Information om YH-urvalsprovet och anvisningar för sökande finns samlade på yrkeshögskolornas gemensamma webbplats yrkeshogskolestudier.fi. Det är viktigt att sökandena bekantar sig med anvisningarna före YH-urvalsprovet.

Valikko