Yrkeshögskolornas ansökningsmål våren 2020 har publicerats

Yrkeshögskolorna har på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi publicerat information om ansökningsmålen som använder betygsbaserad antagning och YH-urvalsprovet i gemensam ansökan våren 2020. Merparten av studerandena antas till yrkeshögskolestudier på basis av betyg eller YH-urvalsprovet. Den betygsbaserade antagningen inkluderar dem som har studentexamen eller har avlagt yrkesinriktad grundexamen efter 1.8.2015. Varje yrkeshögskola har själv fattat beslut om andelen studerande som antas på basis av betyg till varje ansökningsmål.

Ansökningsmålen som använder betygsbaserad ansökan våren 2020 finns på sidan Betygsbaserad antagning.
Ansökningsmålen som använder YH-urvalsprovet våren 2020 finns på sidan YH-urvalsprovet.

Reformen av studerandeantagningen är en del av den nationella reformen av antagning av studerande till högskolor. Yrkeshögskolorna ger tilläggsinformation om de yrkeshögskolespecifika besluten.

Valikko