Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Omfattande reform av yrkeshögskolornas studentantagning – ett nytt gemensamt urvalsprov tas i bruk i höst

Yrkeshögskolornas gemensamma YH-urvalsprov används första gången i gemensam ansökan som börjar i dag. Den sökande kan med ett prov ansöka till flera ansökningsmål vid olika yrkeshögskolor och branscher. Man kan ansöka till högst sex ansökningsmål i gemensam ansökan.

Det blir lättare att ansöka, då man inte behöver delta i många olika urvalsprov. Med samma prov kan man söka till olika utbildningar och provet kan skrivas vid vilken yrkeshögskola som helst i Finland, konstaterar Marko Borodavkin, projektchef för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning 2017-2019 vid Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Ansökningsprocessen blir enklare då även social- och hälsovårdsbranschens förurvalsprov slopas.

Det nya urvalsprovet kräver inga förberedelser

I YH-urvalsprovet bedöms den sökandes förutsättningar för yrkeshögskolestudier, men inte studiernas innehåll. Provet består av delar som är gemensamma för alla sökande samt delar som är specifika för olika utbildningsområden. Den sökande utför de delar som hör till de utbildningsområden personen sökt till.

I de delar som är gemensamma för alla testas färdigheter i beslutsfattande samt språk och kommunikation. Dessutom bedöms, beroende på ansökningsmålen, matematiska, matematisk-naturvetenskapliga och etiska färdigheter.

YH-urvalsprovet ordnas under tiden 29.10 – 1.11.2019. Den sökande anmäler sig till ett lämpligt provtillfälle i samband med gemensam ansökan:

  1. Den sökande väljer vid vilken yrkeshögskola och på vilken dag hen vill utföra provet.
  2. Den sökande anmäler sig till YH-urvalsprovet på ansökningsblanketten för gemensam ansökan i tjänsten Studieinfo.fi.
  3. Den sökande utför provet på sin egen bärbara dator i den yrkeshögskolas utrymmen och på den dag som hen har valt.

Yrkeshögskolorna erbjuder 6324 nybörjarplatser i höstens gemensamma ansökan. 20 000-30 000 sökande förväntas delta i YH-urvalsprovet i höst. Reformen av antagningen till yrkeshögskolorna fortsätter under våren 2020, då även den nya betygsbaserade antagningen tas i bruk i stor omfattning.

Yrkeshögskolorna utvecklar tillsammans studerandeantagningen mot ett sökandevänligt och jämlikt håll. YH-urvalsprovet är ett stort steg mot det, berättar Tapio Rimpioja som är ordförande för styrgruppen för utvecklingsprojektet för yrkeshögskolornas studentantagning.

Bakgrund

  • Enligt Undervisnings- och kulturministeriets och högskolornas linjedragning ska yrkeshögskolestuderandena i framtiden väljas i huvudsak på basis av betyg. Samtidigt utvecklas andra urvalsmetoder, bl.a. urvalsprov.
  • YH-urvalsprovet är den huvudsakliga urvalsmetoden till yrkeshögskoleutbildning i gemensam ansökan hösten 2019. Alla branscher använder YH-urvalsprovet med undantag för kulturbranschen.
  • YH-urvalsprovet baserar sig på forskningsresultat.
  • Information om YH-urvalsprovet och anvisningar till de sökande har samlats på en plats på yrkeshögskolornas gemensamma webbplats yrkeshogskolestudier.fi. Det är viktigt att de sökande bekantar sig med anvisningarna före YH-urvalsprovet.
Valikko