Färdigheter i emotionell intelligens ny del i YH-urvalsprovet våren 2021

Delen för färdigheter i emotionell intelligens tas i bruk i YH-urvalsprovet våren 2021. Delen utförs av sökanden till ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen samt den humanistiska och pedagogiska branschen. I tidigare forskning (Talman et al. 2018; Talman 2019) har man identifierat emotionell intelligens som ett centralt innehåll som bör utvärderas i YH-urvalsprovet för ovannämnda branscher.

Emotionell intelligens består av olika färdigheter, så som förmågan att identifiera, förstå, uttrycka och reglera känslor. Färdigheter i emotionell intelligens är viktiga inom yrken och arbetsmiljöer inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen samt den humanistiska och pedagogiska branschen, där man fungerar i växelverkan med andra personer. Färdigheter i emotionell intelligens är centrala för en lyckad växelverkan. Tidigare litteratur har visat att färdigheter i emotionell intelligens har en positiv inverkan på studieframgången, speciellt i den kliniska praktiken, bland studeranden inom hälsovårdsbranschen. Delen för färdigheter i emotionell intelligens har utvecklats under åren 2018–2021 och blir klar till YH-urvalsprovet våren 2021. Tilläggsinformation om innehållet i YH-urvalsprovet finns här

Källor:  

Talman, K., Borodavkin, M., Kanerva, A.-M., Haavisto, E. 2018. Tutkimusraportti. Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – määrittelyvaiheen tulokset. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Aatos-artikkelit 22. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Talman, K. Näkökulmia sote-alan valintakokeiden sisältöön ja kehittämiseen. Tillgänglig: https://blogit.metropolia.fi/hiilta-ja-timanttia/2019/11/01/nakokulmia-sote-alan-valintakokeiden-sisaltoon-ja-kehittamiseen/ 

Valikko