Bekanta dig med yrkeshögskolornas ansökningsmål och nybörjarplatser i gemensam ansökan hösten 2021

På webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi finns samlad information om ansökningsmålen som är med i den betygsbaserade antagningen och YH-urvalsprovet i gemensam ansökan hösten 2021. Största delen av yrkeshögskolornas nya studerande antas på basis av betyg eller YH-urvalsprovet.

På sidan Betygsbaserad antagning finns information om vilka ansökningsmål som tillämpar betygsbaserad antagning i höstens gemensamma ansökan. Den betygsbaserade antagningen har skilda kvoter för sökande med finländsk eller internationell studentexamen och sökande med yrkesinriktad grundexamen. Varje yrkeshögskola bestämmer själv hur många av nybörjarplatserna som besätts på basis av betyg.

YH-urvalsprovet ordnas denna höst 1–4.11.2021. På sidan YH-urvalsprovet finns information om vilka ansökningsmål som använder YH-urvalsprovet, antalet nybörjarplatser samt urvalsprovstillfällena som yrkeshögskolorna erbjuder.

Höstens gemensamma ansökan ordnas 1–15.9.2021.

Valikko