Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Höstens gemensamma ansökan börjar – över 8 500 nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna

Höstens gemensamma ansökan till högskolor börjar onsdagen 1.9 och slutar 15.9 kl. 15. I gemensam ansökan söker man till utbildningar som börjar i januari 2022.

I gemensam ansökan som inleds på onsdag erbjuder yrkeshögskolorna över 8 500 nybörjarplatser. På utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen finns det 7 051 platser och på utbildningar som leder till högre yrkeshögskoleexamen (HYH) finns det 1 528 platser. Nästan 280 ansökningsmål ingår i ansökan.

Antagning på basis av betyg eller YH-urvalsprovet

Antagningen av studerande till utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen sker huvudsakligen på basis av betyg och YH-urvalsprovet. I den betygsbaserade antagningen finns det skilda kvoter för sökande som har en finländsk eller internationell studentexamen och sökande som har en yrkesinriktad grundexamen. Ansökningsmålen och antalet nybörjarplatser i den betygsbaserade antagningen finns listade på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi. Resultaten i höstens betygsbaserade antagning publiceras senast 21.10.2021.

YH-urvalsprovet ordnas i november

Man kan bli antagen till yrkeshögskolestudier också genom YH-urvalsprovet. Yrkeshögskolornas YH-urvalsprov ordnas 1.11–4.11.2021 i utrymmen som yrkeshögskolorna anvisar. Nitton yrkeshögskolor deltar i höstens gemensamma ansökan. Urvalsprovstillfällen erbjuds vid totalt åtta tidpunkter under fyra dagar på olika orter. Sammanlagt erbjuds det plats för över 32 000 deltagare i höstens prov.

Man anmäler sig till YH-urvalsprovet i tjänsten Studieinfo.fi under ansökningsperioden. Den sökande väljer tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som finns på gemensam ansökans ansökningsblankett. Tilläggsinformation om YH-urvalsprovet finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Viktiga datum:

  • Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9.2021.
  • Resultaten i den betygsbaserade ansökan publiceras senast 21.10.2021.
  • YH-urvalsprovet ordnas 1.11–4.11.2021.
  • Alla antagningsresultat publiceras senast 26.11.2021.
  • Studierna inleds i januari 2022.
Valikko