Notera att poängsättningen av YH-urvalsprovet har ändrat hösten 2023. Läs mer före urvalsprovet.

Gemensam ansökan till högskolorna börjar – över 27 300 nybörjarplatser vid yrkeshögskolorna

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor börjar onsdagen 16.3 och slutar 30.3 kl. 15. I gemensam ansökan söker man till svensk- och finskspråkiga utbildningar som börjar hösten 2022.

I gemensam ansökan som inleds på onsdag erbjuder yrkeshögskolorna över 27 300 nybörjarplatser. På utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen finns det 22 673 platser och på utbildningarna som leder till högre yrkeshögskoleexamen (HYH) finns det 4 690 platser. 821 ansökningsmål ingår i ansökan.

Tjugotvå yrkeshögskolor deltar i gemensam ansökan. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar sina egna separata ansökningar.

Antagning på basis av betyg eller YH-urvalsprovet

Antagningen av studerande till utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen sker huvudsakligen på basis av betyg och YH-urvalsprovet. I betygsantagningen till utbildningarna som leder till yrkeshögskoleexamen erbjuds över 10 800 nybörjarplatser, medan över 9 100 nybörjarplatser besätts på basis av YH-urvalsprovet.

Andelen som antas på basis av betyg varierar mellan yrkeshögskolorna och ansökningsmålen, men i genomsnitt antas drygt hälften av de studerande på basis av betyg. I den betygsbaserade antagningen finns det skilda kvoter för sökande som har en finländsk eller internationell studentexamen och sökande som har en yrkesinriktad grundexamen. Ansökningsmålen och antalet nybörjarplatser i den betygsbaserade antagningen finns listade på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Majoriteten av yrkeshögskolornas ansökningsmål använder yrkeshögskolornas gemensamma digitala YH-urvalsprov. YH-urvalsprovet ordnas i månadsskiftet maj–juni i utrymmen som yrkeshögskolorna anvisar. Urvalsprovstillfällen erbjuds vid totalt nio tidpunkter under fem dagar på olika orter. Sammanlagt erbjuds det plats för över 81 000 deltagare. Den sökande väljer tidpunkt och plats för provet bland de alternativ som finns på gemensam ansökans ansökningsblankett. Tilläggsinformation om YH-urvalsprovet finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi.

Viktiga datum:

  • Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor 16–30.3.2022.
  • Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 30.5.2022.
  • YH-urvalsprovet ordnas 30.5–3.6.2022.
  • Alla antagningsresultat publiceras senast 8.7.2022.
  • Studierna inleds i augusti–september 2022.
Valikko